De volgende programma’s, zijn de programma’s waar ik ervaring mee heb:

  • Word
  • Access
  • PowerPoint
  • OneNote
  • Excel
  • Outlook
  • WordPress (CMS)
  • Photoshop
  • Indesign